PF 2024

PF 2024

Vážené kolegyně, vážení kolegové, přátelé vědečtí i obchodní.

Dovolte mi popřát vám a vašim blízkých klidné prožití svátků vánočních a do roku 2024 dostatek sil a zdraví ke zvládnutí všeho, co nás čeká.

Jménem zaměstnanců Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i.

Martin Faldyna