Vašíčková úvodní foto

„Jak to vidím já“ název nové výstavy v MG VÚVeL

Autorka nové výstavy v MG VÚVeL Mila Vašíčková si pro prezentaci své tvorby vybrala fotografie z přestavení uskupení ProART Company a spolku ORBITA z posledních dvou let. Dle jejich slov “Bylo těžké vybírat, neboť jsem některá představení viděla několikrát a jejich vznik jsem sledovala už od zkoušek, proto můžete vidět z velkého množství fotografií pouze výběr nejzajímavějších momentek.“

Těžištěm tvorby ProART Company je snaha o hledání společných cest pro tanec, činohru, zpěv a vytvářet nepovrchní, mnohovrstevnatá, širšímu spektru publika srozumitelná tanečně-divadelní představení. V současnosti se soubor profiluje jako nadžánrové těleso, pohybující se v intencích současného a moderního tance, tanečního divadla či pohybového, hudebního divadla a činohry.

Spolek ORBITA byl založen za účelem rozvoje brněnské nezávislé scény v oblasti tance a fyzického umění. Přirozené jádro činnosti spolku ORBITA představuje vlastní tvorba a realizace jejich projektů. Při jejich přípravě je důležitý nejen výsledný tvar v podobě performancí a představení, ale zejména kreativní a tvůrčí proces. Spolek vytváří prostor pro moderní a nezávislé umění, navazuje mezioborové spolupráce a propojuje Brno s umělci z jiných měst a zemí.

Fotografie z výstavy si můžete prohlédnout zde: https://www.vri.cz/spoluprace-s-praxi/mala-galerie/