koroptve

Pomáháme chránit

Již delší dobu se v areálu VÚVeL pohybuje hejnko koroptve polní.

Protože Koroptev polní (Perdix perdix) je ohrožený druh, ústav tak nepřímo přispívá k udržení biodiverzity české krajiny. Mezi roky 1935 a 2005 došlo na území České republiky ke kritickému úbytku koroptví populace o závratných 98,7 %. Z mnoha našich zemědělských oblastí koroptev zcela vymizela. Vyhynula také v některých zemích západní Evropy. Rádi se zapojíme do projektu ČIŘIKÁNÍ, který se zabývá komplexní péčí o koroptev polní a její výskyt budeme nadále monitorovat.

Více na www.koroptvicky.cz

Koroptve4 300x203

Koroptve3 300x175

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
Hudcova 296/70
621 00 Brno
Česká republika

MVDr. Martin ŠANDA
PR Manager
Mob:+420 775 405 497
E-mail: sanda@vri.cz