Pražský hrad patřil minulou sobotu veterinářům!

Více, jak 300 veterinárních lékařů zaplnilo v sobotu 02. 10. 2021 reprezentativní prostory Míčovny Pražského hradu, kde proběhl již VIII. ročník kongresu VETERINÁRNÍ MEDICÍNA PRO PRAXI se zaměřením na MALÁ ZVÍŘATA.

Na úvod kongresu vystoupila taneční skupina s originální choreografií na téma voda, kde na vlnách byl přinesen první předřečník.

Následovalo zahájení kongresu. V zastoupení ministra zemědělství Ing. Miroslava Tomana, CSc., který nad kongresem převzal záštitu, pozdravila přítomné MVDr. Petra Tomanová, Ph.D.

Odborný garant prof. MVDr. Miroslav Svoboda, CSc. pak otevřel vpravdě nabitý přednáškový program. Za VÚVeL vystoupila MVDr. Kateřina Nedbalcová, Ph.D. s prezentací nazvanou  "Vývoj rezistence bakterií k antibiotikům". Dr. Nedbalcová zdůraznila, že v blízké budoucnosti bude nutné sledování a evidence spotřeby antibiotik ve veterinárních praxích zabývajících se léčbou malých zvířat.

VÚVeL byl letos již podruhé partnerem této vydařené akce, kde jsme mohli prezentovat výsledky veterinárního výzkumu a zároveň popularizovat vědu.

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
Hudcova 296/70
621 00 Brno
Česká republika

MVDr. Martin ŠANDA
PR Manager
Mob:+420 775 405 497
E-mail: sanda@vri.cz