Uvodni Obhaoby Reditel 1 720x380

Prezentace výsledků vědecké práce za rok 2023

Dne 24. ledna 2024 proběhly ve velké zasedací místnosti Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v.v.i. rozpravy periodických a závěrečných zpráv za rok 2023.
Jednání zahájil ředitel ústavu dr. Faldyna, který představil hosty z Ministerstva zemědělství a členy oponentní rady, složené z členů rady instituce a zástupců Státní veterinární správy, Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, Mendelovy univerzity v Brně a Veterinární univerzity Brno. Při příležitosti slavnostního zasedání také připomněl výročí 100 let existence České akademie zemědělských věd a její význam na formování aplikovaného výzkumu v agrárním sektoru. Zdůraznil také roli úspěšně realizovaných strategických projektů realizovaných v rámci Operačních programů, díky kterým je ústav stabilní výzkumná organizace v rámci rezortu Ministerstva zemědělství a která je, v souladu se zřizovací listinou, zaměřena na základní a aplikovaný výzkum a vývoj v oborech veterinárního lékařství, veterinární hygieny a ekologie a příbuzných biomedicínských, zemědělských a potravinářských věd.
Dr. Faldyna pokračoval prezentací základních údajů o realizaci projektu dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace za rok 2023. Projekt byl řešen v rámci 7 výzkumných záměrů (1) Infekční choroby; (2) Imunologie a preventivní medicína; (3) Diagnostika, antimikrobika a probiotika; (4) Genetika a reprodukce hospodářských zvířat; (5) Experimentální a farmakologická toxikologie; (6) Moderní lékové formy a farmakologie a (7) Národní plán udržitelnosti. Díky projektu byly realizovány výzkumné aktivity, které vedly k dosažení plánovaných výsledků na rok 2023, v některých případech i k nad rámec plánu. Ale ještě důležitější je, že díky projektu bylo dosaženo pokroku ve všech klíčových oblastech existence ústavu – oblasti vědecké, oblasti aplikační, oblasti projektové a oblasti rozvojové. Tyto pokroky a jejich další návaznosti pro aplikaci v praxi byly pozitivně hodnoceny v rámci oponentního posudku, který vypracoval prof. MVDr. František Treml, CSc. z Veterinární univerzity Brno. Ocenil také aktivity spojené s přenosem znalostí zemědělské a veterinární praxi díky seriálu VÚVeL ACADEMY. Na závěr dr. Faldyna poděkoval všem, kteří se zasloužili o úspěšnou realizaci nejen projektu DKRVO ale všech projektů účelové podpory, které byly, jsou a budou na ústavu realizovány.
Další část programu byla zaměřena na veřejnou rozpravu periodických nebo závěrečných projektů Národní agentury pro zemědělský výzkum, které byly v roce 2023 realizovány a ve kterých byl ústav příjemcem dotace. Prezentované výsledky projektů pokrývaly svým zaměřením témata infekčních onemocnění zvířat nebo problematiky spotřeby antibiotik v živočišné výrobě, ale také problematiky chemické nebo mikrobiologické bezpečnosti potravin živočišného původu. Jedním z příkladů výsledků výzkumu je probiotický preparát určený pro čerstvě vylíhlá kuřata s cílem zvýšit jejich odolnost vůči bakteriálním patogenům jako cesta ke snížení spotřeby antibiotik. Tento preparát je v současnosti posuzován na Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv.

Kolaz Obhajoby 346x180