Chicken720x370 720x380

PROBIOTIKA místo ANTIBIOTIK?

Vědci z Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. sledují složení a rozvoj probiotické mikroflóry ve střevech selat a kuřat a možnosti její optimalizace např. přípravou speciálních probiotických preparátů. Tento výzkum je financován v rámci projektu PROBIOTIKA Probiotické baktérie střevní mikroflóry jako základ zdraví a pohody zvířat, registrační číslo projektu CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007404, jehož poskytovatelem je MŠMT ČR.

Vliv probiotik na imunitu je prokazatelný a tak náš titulek není daleko od pravdy.

Více ve videu o projektu

YouTube video

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
Hudcova 296/70
621 00 Brno
Česká republika

MVDr. Martin ŠANDA
PR Manager
Mob:+420 775 405 497
E-mail: sanda@vri.cz