Cena ministra logo

Prof. Růžek a Dr. Fořtová obdrželi cenu ministra zdravotnictví

Prof. RNDr. Daniel Růžek, Ph.D. a Mgr. Fořtová, Ph.D. obdrželi cenu ministra zdravotnictví za výborně hodnocený projekt Agentury pro zdravotnický výzkum České republiky, realizovaný Výzkumným ústavem veterinárního lékařství, v. v. i. jako hlavním řešitelem a Fakultní nemocnicí Brno a Ústavem molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. jako spoluřešiteli: Genetický základ klinického obrazu a závažnosti klíšťové encefalitidy. „ Vnímám to jako ocenění práce udělené celému týmu - vědcům, technikům, studentům. Nebýt jich, nebyla by ani cena!“ připomíná prof. Růžek. Mgr. Fořtová se k ocenění vyjádřila: „Z ocenění mám velkou radost, znamená to, že odvádíme kvalitní výzkumnou práci.“

 

GBJ9 TQXcAA0X9z 267x200

 

Na odborných publikacích, vzniklých v rámci projektu, se dále kromě prof. RNDr. Daniela Růžka, Ph.D., a Mgr. Andrey Fořtové, Ph.D., podíleli i další pracovníci Oddělení infekčních chorob a preventivní medicíny VÚVeL: Mgr. Václav Hönig, Ph.D., RNDr. Jiří Salát, Ph.D. a RNDr. Martin Palus, Ph.D.

Gratulujeme!