profish

Projekt PROFISH se zapojil od Mezinárodního roku rybolovu a akvakultury

Fish 346x78

Rok 2022 byl Organizací pro výživu a zemědělství při OSN vyhlášen Mezinárodním rokem rybolovu a akvakultury. V mezinárodním měřítku má chov ryb nezastupitelnou funkci, a to nejen jako zdroj potravin, ale rovněž tvoří významnou součást kulturního dědictví. Jinak tomu není ani v České republice, kde se rozvoj tradičního rybnikářství datuje již do středověku a i v současnosti představuje udržitelnou formu hospodaření s přírodními zdroji. Kromě ekonomického a kulinářského přínosu zakládání a udržování rybníků rovněž pozitivně ovlivňuje okolní prostředí, zejména díky schopnosti zadržování vody v krajině a zpomalení jejího odtoku.

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. se aktivitám v oblasti výzkumu zlepšování podmínek a zdravotního stavu tuzemských druhů ryb věnuje dlouhou dobu. Kromě Dlouhodobé koncepce rozvoje organizace, ve které je problematika chorob ryb pevně ukotvena, jsou na ústavu aktuálně řešeny dva národní projekty. Projekt „Optimalizace řešení parazitárních onemocnění v chovech ryb se zaměřením na infekci Ichthyophthirius multifiliis u pstruha duhového“ je financovaný Národní agenturou pro zemědělský výzkum Ministerstva zemědělství. Druhý projekt je pod názvem „Udržitelná produkce zdravých ryb v různých akvakulturních systémech PROFISH“ realizován díky Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Řešení projektu PROFISH začalo v roce 2019 a pomalu se chýlí ke konci. Proto ve dnech 22. - 23. 11. 2022 proběhla pracovní konference v Balonovém hotelu v Radešíně. Zúčastnili se jí vedoucí pracovníci příjemce (VÚVeL) a partnerů (Mendelova univerzita v Brně a Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích) a vědečtí pracovníci jednotlivých výzkumných skupin. Na 40 účastníků si vyslechlo sérii přednášek k jednotlivým výzkumným cílům a záměrům projektu. Část konference byla věnována administrativním záležitostem a diskuzi zaměřené zejména na úspěšné ukončení realizace projektu.

Kvalitu činnosti VÚVeL v oboru akvakultury zdůrazňují vědecké úspěchy. Kromě toho, že se v roce 2022 autoři z VÚVeL podíleli na 6 vědeckých publikacích s tématikou zdraví ryb, získali i dvě ocenění. První místo v ceně ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky získala MVDr. Nikola Hodkovicová, Ph.D. se svou prací na téma „Ovlivňuje orální příjem mikročástic polyethylenu zdravotní stav pstruha duhového (Oncorhynchus mykiss)?“. První místo získala také MVDr. Hana Minářová, Ph.D. v soutěži Věda pro zemi Národního zemědělského muzea a České akademie zemědělských věd za svou dizertační prací na téma „Optimalizace imunologických metod u ryb“.

Kromě nabídky diagnostických služeb a poradenství v rámci akreditované laboratoře pro Virové choroby ryb byla spolupráce s odbornou a chovatelskou veřejností prohloubena také prostřednictvím semináře „Zdravotní problematika ryb“, který se v rámci cyklu workshopů VÚVeLAcademy konal dne 25. 5. 2022.