Primestky tabor

První dětský naučný příměstský tábor na VÚVeL

Ve dnech 26. 10. a 27. 10. 2022 proběhl první ročník příměstského tábora, který pořádal Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. za podpory Ministerstva zemědělství. Akce se zúčastnilo celkem 21 dětí, jejichž rodiče či prarodiče jsou zaměstnanci VÚVeL. Tématem prvního ročníku tábora bylo, v souvislosti s podzimními prázdninami a obdobím jeho konání, zemědělství a podzim. Děti se v krátkých vstupech seznámily s prací našich výzkumných pracovníků, na zajímavých stanovištích se formou interaktivních her, kvízů a zábavných ukázek dozvěděly o provozu a fungování našeho ústavu. Měly možnost objevovat a nahlížet skrze mikroskop do pokusů, dozvědět se, jak správně pečovat o zvířata a co všechno potřebují zvířata právě v tomto období. Všichni účastníci tábora si prohlédli chov a péči o ryby a vyplnili poznávací kvíz v našem rybím pavilonu. Velkým zážitkem byla také prohlídka farmy, ukázka chovu a péče o zemědělská zvířata na Školním zemědělském podniku v Žabčicích, který je organizační součástí Mendelovy univerzity v Brně.

Ve zbytku času byly děti pod dohledem zkušených instruktorek zážitkových aktivit. Odbornou část, poutavé výklady a prezentace připravili kolegové a kolegyně z výzkumných oddělení. Organizátory, kteří celý program připravili, potěšilo nadšené hodnocení od dětí a pozitivní zpětná vazba od rodičů. Proto jim patří poděkování. Akce se vydařila a doufáme, že se nám podaří založit novou tradici v naší instituci.

Všem zúčastněným VÚVeL srdečně děkuje a těší se na viděnou při další příležitosti.

Primestky tabor

Primestsky tabor

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
Hudcova 296/70
621 00 Brno
Česká republika