pořad v ČT

Reportáž ČT o vědě ve VÚVeL

Dne 28. 3. 2023 ve Výzkumném ústavu veterinárního lékařství v.v.i. proběhlo natáčení České televize Brno VÚVeL byl osloven v rámci účinkování v reportáží o vědě, vědcích a jejich rozpracovaných projektech v oblasti udržitelného chovu zdravých ryb. Téma reportáže se týkalo zejména aktivit projektu OP VVV PROFISH – Udržitelná produkce zdravých ryb v různých akvakulturních systémech (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000869), který je financován MŠMT. Na jeho řešení se mimo VÚVeL podílí i Mendelova univerzita v Brně a Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích..
Během natáčení byl navštíven rybník ve Strachotíně, kde se odebírali vzorky pro preventivní vyšetření a štáb měl také možnost se zúčastnit výlovu rybníku Rybářství Pohořelice, a.s.
Další část natáčení se zaměřila na zdokumentování experimentálního chovu ryb a příslušných laboratořích na VÚVeL v koordinaci MVDr. Ľubomíra Pojezdala, Ph.D., vedoucího výzkumné skupiny Choroby ryb. Významně přispěla také skupina elektronové mikroskopie reprezentovaná MVDr. Pavlem Kulichem, Ph.D. z oddělení z Oddělení farmakologie a toxikologie. Reportáž bude vysílán na ČT1 v sobotu 15.4. ve 12 hod v pořadu Události v regionech.

1 300x200 3 267x200 4 267x200

MVDr. Jan Bernardy, Ph.D.
PR manager