lavička

Revitalizace parku VÚVeL

Nejen věda je v popředí zájmu vedení VÚVeL, ale také životní prostředí, mimo jiné také rozlehlý ústavní  park. Na základě odborného dendrologického průzkumu byl stanoven ozdravný plán a do konce tohoto roku by mělo být vysazeno 12 stromů a 1597 keřů v cca 8mi skupinách. V rámci revitalizace areálu byla umístěna v „parku“ 2 venkovní  posezení.

"V posledních letech vlivem sucha došlo k poškození parkové zeleně areálu. Proto byl proveden dendrologický průzkum odborně způsobilou osobou a stromy a keře, které již nešlo zachránit byly pokáceny. Následně byla navrhnuta nová výsadba, která by korespondovala s „duchem“ stávajícího ústavního parku. U stromů, kterým by mohlo hrozit rozlomení bylo navrhnuto zpevnění koruny vazbou. Dále byla navrhnuta léčba stromů.  Ještě před uskutečněním výsadby postihla park silná větrná bouře, která vyvrátila nebo poškodila stromy, které bylo následně nutné odstranit. Náhrada za tyto stromy byla zapracována do plánu výsadby. Výsadba byla zahájena minulý týden a bude pokračovat do cca ½ prosince. Navržená léčba stromů proběhne na jaře příštího roku.“ dodala ing. Iva Stránská ze sekretariátu ředitele VÚVeL.

DSC 0146 2 436x272
DSC 0151 2 436x272
DSC 0155 2 1 436x272
DSC 0162 2 1 436x272
DSC 0217 436x272

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
Hudcova 296/70
621 00 Brno
Česká republika

MVDr. Martin ŠANDA
PR Manager
Mob:+420 775 405 497
E-mail: sanda@vri.cz