Nacebivet

Rychlejší přenos myšlenek z laboratoře do praxe má umožnit nový projekt NaCeBiVet

Rychlejší přenos myšlenek z laboratoře do praxe má umožnit realizace projektu Národního Centra pro Biotechnologie ve Veterinární Medicíně NaCeBiVet, který byl vybrán k financování v rámci druhé výzvy soutěže Národních center kompetence vyhlášené Technologickou agenturou České republiky. https://www.tacr.cz/program-narodni-centra-kompetence-vyhlaseni-vysledku-2-verejne-souteze/

Řešení bude zahájeno od 1.1 2023 v koordinaci VÚVeL. Realizace projektu NaCeBiVet je postavena na dlouhodobé a systémové spolupráci 27 zapojených partnerů, z nichž 19 je z aplikační sféry. Jedním z předpokladů je nastavení orientace výzkumných kapacit na aplikaci, navázání účinné spolupráce se subjekty z aplikační sféry a  jejich připravenost pro vzájemnou spolupráci a pomocí účinných nástrojů transferu technologií uplatnit  takto vzniklé výsledky v praxi.

Výsledky, které díky projektu vzniknou a to primárně v oblasti biotechnologií v diagnostice, prevenci, terapii, výživě a reprodukci, budou díky své kvalitě, inovativnosti a potenciálu přinášet benefit nejenom pro jejich koncové uživatele, ale také přispějí ke zvýšení konkurenceschopnosti výrobců či distributorů.

Těší nás, že projektový záměr patří mezi nejlépe hodnocené zahraničními i domácími hodnotiteli, což lze považovat za známku vysoké kvality a potenciálu. Naší snahou bude realizací projektu tyto předpoklady potvrdit a udržet“, uvádí Martin Faldyna, ředitel VÚVeL a řešitel projektu.

Propojením excelence ve výzkumu s technologickými trendy a novými či vysoce inovativními výstupy má projekt nabídnout partnerským firmám příležitost k růstu. Díky mezinárodnímu přesahu se očekává také zvýšení možností prosazení firem na zahraničních trzích“, dodává Ildikó Csölle Putzová, za koordinační tým projektu.

Více informací o projektu - viz leták

 

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
Hudcova 296/70
621 00 Brno
Česká republika