BD FACSAria Fusion Work 2 1 1080x380

Schválení závěrečné monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy byla schválena závěrečná monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu Rozvoj výzkumných kapacit Centra AdmireVet (reg. č. CZ.1.05/2.1.00/19.0385). Projekt byl financován v rámci výzvy 3.2. operačního programu VaVpI „posílení výzkumných kapacit VaV center“. Finanční dotace ve výši více než 25 mil Kč byla použita k pořízení dvou investičních celků -  hmotnostní spektrometr MALDI TOF/TOF využívaný hlavně k identifikaci bakterií a průtokový cytometr BD FACSAria Fusion používaný k charakterizaci buněčných populací v kombinaci s jejich izolací pro následné analýzy.

„Pořízení těchto dvou přístrojů umožnilo vznik 14 publikací v časopisech s impakt faktorem zařazených do prvních dvou kvartilů, což je víc, než bylo původně plánováno“ konstatoval MVDr. Martin Faldyna, Ph.D., hlavní řešitel projektu.MSMT 150x150 Logotisk 150x150MALDI TOFTOF 150x150

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
Hudcova 296/70
621 00 Brno
Česká republika

MVDr. Martin ŠANDA
PR Manager
Mob:+420 775 405 497
E-mail: sanda@vri.cz