Maminky

Setkání VÚVeL MAMINEK

Velká zasedací místnost VÚVeL plní mnoho funkcí, prezentují se zde vědecké projekty, schvalují rozpočty, samé seriózní věci.
Tentokrát zaplnily „zasedačku“ VÚVeL MAMINKY se svými ratolestmi a bylo jich hodně. Zasedací místnost  se proměnila v jednu velkou hernu, ti, kdo mají rádi „krtečka“, mohli  sledovat video, nebo prolézt tunelem, postavit hrad.... atrakcí bylo dost pro všechny věkové kategorie. Velkou devízou setkání byla možnost, aby si maminky mohly popovídat, vyměnit zkušenosti, pobavit se a strávit tak příjemné odpoledne.
„Setkání maminek byla jedna z nejhezčích akcí, které jsem měla možnost ve své kariéře personalistky organizovat. Nejmladšímu účastníkovi bylo 5 týdnů! Velké poděkování patří všem maminkám i dětem, které se přišly do VÚVeL podívat, trošku se pobavit a pohrát si. Přeji všem hlavně stálé zdraví a těším se, že se opět za rok sejdeme a řekneme si, jak nám ty děti rychle rostou,“ řekla organizátorka akce Jana Křížová.

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
Hudcova 296/70
621 00 Brno
Česká republika

MVDr. Martin Šanda
PR Manager
Tel.: 771 123 070
E-mail: martin.sanda@vri.cz