Setkání zaměstnanců

Setkání zaměstnanců opět po dvou letech

23. června 2022 měli zaměstnanci ústavu a jejich příbuzní po dvouleté přestávce opět možnost neformálně posedět a za zvuku reprodukované i živé hudby si popovídat.

Zároveň se areál ústavu proměnil v jedno velké hřiště, kde děti zatím závodily na koloběžkách, zkusily si svou obratnost s florbalovou hokejkou nebo při házení míčkem, skákaly v nafukovacím hradu, nechaly si namalovat na obličej třeba barevného motýla, malovaly na silnici...

Jako součást programu byla také ukázka Školy pro výcvik vodicích psů, kdy si děti také mohly zkusit, jak se chodí ze slepeckou holí a zavázanýma očima.

Protože se k tomu všemu přidalo i dobré počasí a občerstvení, nelze říct více, než že se to povedlo.

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
Hudcova 296/70
621 00 Brno
Česká republika

MVDr. Martin Šanda
PR Manager
tel.: +420 771123070
e-mail: martin.sanda@vri.cz