SKOT

26. 4. 2022 Průzkum praxe - zaprahování dojnic v ČR v roce 2021

Označte prosím odpovídající možnosti (u variantních otázek) a u ostatních prosím doplňte žádanou informaci. Dotazník prosím po vyplnění uložte a pošlete:

  • elektronicky emailem na adresu fleischer@vri.cz (jako přílohu emailu)
  • v papírové podobě na adresu: MVDr. P. Fleischer, VÚVeL, Hudcova 296/70, 621 00 Brno