Image001 720x380

Spolupráce s Mongolskem pokračuje

MVDr. Jan Bernardy, Ph.D. z Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. a Mgr. Arnošt Marks, Ph.D. navštívili atašé mongolského velvyslanectví prof. Ing. Kheruugu Tumurbataara, Ph. v rámci probíhajícího projektu mezinárodní spolupráce pro pomoc mongolským veterinářům podporovaného v programu Aid for Trade Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Cílem jednání bylo nastavení zapojení mongolské a české strany v oblasti veterinární vědy i po skončení tohoto projektu. Hlavními oblastmi pro spolupráci jsou péče o skot a produkce zdravých potravin živočišného původu v kočovných podmínkách v návaznosti na vývoj diagnostických metod / screeningových testů a monitoringu chorob. Diskutovalo se také o dlouhodobých vzdělávacích programech v oblasti péče o skot pro mongolské veterinární lékaře, případně chovatele a pastevce. Dlouhodobým cílem je vytvořit platformu pro školení mongolských kolegů v péči o skot (správná chovatelská praxe) a v diagnostice – např. antimikrobiální rezistence se zapojením dalších institucí v ČR.

MVDr. Jan Bernardy Ph.D.
PR manger
jan.bernardy@vri.cz