500px CEITEC Logo

Středoevropský technologický institut CEITEC má nového ředitele

Od 1. 2. 2021 se jím stal Pavel Tomančák na základě smlouvy s Masarykovou univerzitou, která zastupovala všechny další instituce v konsorciu, tedy Výzkumný ústav veterinárního lékařství (VÚVeL), v.v.i., Vysoké učení technické v Brně (VUT), Veterinární a farmaceutickou univerzitu Brno (VFU), Mendelovu univerzitu Brno (MENDELU) a Ústav fyziky materiálů Akademie věd ČR.

Martin Faldyna, ředitel VÚVeL v tiskové zprávě uvedl, že doufá, že pod vedením Pavla Tomančáka se bude dařit podporovat mezioborovou spolupráci v rámci konsorcia s cílem dosáhnout významných publikačních úspěchů, ale také prakticky realizovatelných výstupů.

Více informací viz Tisková zpráva