Ilustrativní potraviny

Světový den bezpečnosti potravin a VÚVeL

Vzhledem k celosvětové zátěži chorobami přenášenými potravinami, vyhlásilo v roce 2018 Valné shromáždění Organizace spojených národů (OSN) 7. červen Světovým dnem bezpečnosti potravin. Cílem je zvyšování povědomí veřejnosti o této důležité problematice, současně se snahou dále celosvětově zlepšovat bezpečnost potravin a snižovat zátěž způsobenou alimentárními chorobami.

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. se hlásí ke Světovému dni bezpečnosti potravin, neboť bezpečnost potravin patří mezi témata vědeckého zaměření ústavu.

Jeden z mnoha řešených projektů je např. průkaz metabolitů steroidních anabolik ve vepřovém mase. Vědecký tým vedený Ing. Kamilem Šťastným, Ph.D. vyvinul v Evropě jedinečnou analytickou metodu, která dokáže odhalit přítomnost dosud méně známých anabolických steroidů resp. jejich metabolitů ve vepřovém mase.

„Laboratorní metodu jsme vyvinuli v experimentálních podmínkách, poněvadž maso z našich chovů a chovů v EU anabolika v mase neobsahují. Musíme však být o krok vpředu, zejména kvůli dovozům ze třetích zemí,“ uvedl  dr. Šťastný. Do projektu jsou zapojeni také studenti z Mendelovy univerzity, kteří zkoumají účinky steroidů na zvířatech.

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
Hudcova 296/70
621 00 Brno
Česká republika

MVDr. Martin Šanda
PR Manager
tel.: +420 771123070
email.: martin.sanda@vri.cz