WWD GENERIQ CMJN2 Czech E1647929981294

Světový den vody 22. březen 2022

„Podzemní voda je neviditelná, ale její dopad je viditelný všude“

 

Světový den vody  by měl být jedním z těch největších svátků v roce, vždyť „Voda je život“. Svět si každoročně připomíná tento den již od roku 1993. Datum 22. březen určila Organizace spojených národů pod vlivem faktu, že velká část obyvatel Země nemá přístup k pitné vodě. Význam Dne je v připomenutí významu vody a potřeby udržitelného nakládání s ní.

 

Ve Výzkumném ústavu veterinárního lékařství, v. v. i.  hraje voda významnou  roli v mnoha projektech. Jedním z takových je projekt OP VVV MŠMT EF16_019/0000869 „Udržitelná produkce zdravých ryb v různých akvakulturních systémech – PROFISH“. Byl např.  zrekonstruován pavilon ryb. Díky nejmodernější technologii čištění vody představují tyto prostory ideální zázemí pro studium fyziologie ryb bez přítomnosti infekčních agens. Systém samostatné uzavřené recirkulace vody také umožňuje provádět detailní studie vlivu chemických látek na zdraví ryb, od krmiv přes léčiva až po toxiny či polutanty.

 

Odpadní vody a COVID-19. Vědci z VÚVeL ve spolupráci s kolegy z Výzkumného ústavu vodohospodářského TGM vyvinuli metodiku k detekci přítomnosti viru SARS-CoV2 v odpadních vodách, což umožňuje predikci virové nálože v nasávacích oblastech čističek odpadních vod a tím včasné přijetí hygienických opatření.

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
Hudcova 296/70
621 00 Brno
Česká republika

MVDr. Martin ŠANDA
PR Manager
Mob:+420 775 405 497
E-mail: sanda@vri.cz