Avc 20240306 13 40 08  53A6455 720x380

Udělení Pamětní medaile ústavu

Dne 6. března 2024 proběhl na Mendelově univerzitě v Brně 50. ročník Konference o jakosti potravin a potravinových surovin „Ingrovy dny“.
Při této příležitosti byla Výzkumnému ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. udělena Pamětní medaile za zásluhy v oblasti spolupráce s Ústavem technologie potravin Agronomické fakulty MENDELU.
Spolupráce byla založena na ověření vlivu suplementace krmiva pro prasata rybím tukem na obsah polynenasyscených masných kyselin v tkáních prasat, na biochemické parametry a markery zánětu a na technologické a senzorické vlastnosti jatečných produktů.

Ingrovy Dny 267x200

Ingrovy Dny Diplom 140x200