Upraveny HODKOVIC2.72x480 720x380

Ukončení postgraduálního studia

DUpraveny HODKOVIC3.jpg480x720 200x300ne 24. června 2021 úspěšně ukončila své postgraduální studium MVDr. Nikola Hodkovicová obhajobou disertační práce v oboru Veterinární toxikologie a toxikologie potravin Veterinární univerzity Brno. Práci s názvem “Vliv vybraných farmakologicky účinných látek na genovou expresi u kaprovitých ryb” vypracovala po vedením doc. MVDr. Radky Dobšíkové, Ph.D. z Veterinární univerzity Brno a MVDr. Martina Faldyny, Ph.D. z Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v.v.i. Úspěšnou obhajobou a složením závěrečné státní zkoušky získala dr. Hodkovicová titul Ph.D.

„Úspěšnou obhajobou disertační práce mi skončila jedna etapa vědecké kariéry...“, řekla dr. Hodkovicová a dodala „...a teď se klidně mohu věnovat posunu tematickému i metodickému – mikroplasty a komplexní střevní mikroflóra. Finanční zajištění aktivit je zatím díky projektu OP VVV Profish, ale je mi jasné, že se budu muset snažit část prostředků přinést sama“.

Gratulujeme a přejeme hodně zdaru v další práci!

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
Hudcova 296/70
621 00 Brno
Česká republika

MVDr. Martin ŠANDA
PR Manager
Mob:+420 775 405 497
E-mail: sanda@vri.cz