Machát

Úspěšné ukončení postgraduálního studia

Dne 10. února 2023 úspěšně ukončil své postgraduální studium Mgr. Bc. Radek Machát obhajobou disertační práce v programu Fyziologie, imunologie a vývojová biologie živočichů Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Práci s názvem „Pathogenesis, diagnostics and prevention of significant carp viral diseases“ vypracoval pod vedením MVDr. Martina Faldyny, Ph.D. z Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. Úspěšnou obhajobou získal Mgr. Machát titul Ph.D. Práce byla realizována zejména díky finanční podpoře projektu Operačního programu Věda-výzkum-vzdělávání „Udržitelná produkce zdravých ryb v různých akvakulturních systémech – PROFISH“.

Kapr obecný je jednou z ekonomicky nejvýznamnějších sladkovodních ryb. Virová onemocnění, mezi která patří infekce koi herpes virem nebo virem tzv. edémové nemoci kaprů z čeledi Poxviridae, představují závažný problém pro kapří akvakulturu. Pro obě nemoci je typická velmi vysoká úmrtnost a absence efektivní vakcíny dostupné na evropském trhu. Pochopení imunitní reakce hostitele proti těmto onemocněním je zásadní pro vývoj léčby nebo vakcín a může být také nenahraditelným nástrojem při šlechtění odolnějších plemen kapra. Vzhledem k tomu, že průběh obou onemocnění je rychlý, byla obhájená práce zaměřena převážně na vrozenou, antigenně-nespecifickou, imunitní odpověď. Ve studii byly využity zejména výsledky detekce genové exprese pomocí qRT-PCR a identifikace proteinů pomocí metody hmotnostní spektrometrie.

A co k tomu řekl dr. Machát? „Rád bych pokračoval ve spolupráci s laboratoří chorob ryb našeho ústavu, kterou vede dr. Pojezdal. Práce v tématu virových chorob ryb je stále hodně a znalostí o fungování imunitního systému ryb je pořád málo“.

Gratulujeme a přejeme hodně zdaru v další práci.