Jarošová PhD

Úspěšné ukončení postgraduálního studia

Dne 21. prosince 2022 úspěšně ukončila své postgraduální studium Ing. Rea Jarošová obhajobou disertační práce na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně pod vedením prof. MVDr. Zbyška Sládka, Ph.D. z Ústavu morfologie, fyziologie a genetiky zvířat. Praktickou část své práce realizovala v laboratořích Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. pod vedením MVDr. Petry Ondráčkové, Ph.D.
Úspěšnou obhajobou práce s názvem „Analýza imunitní odpovědi na infekci Actinobacillus pleuropneumoniae“ získala Ing. Jarošová titul Ph.D. Obhájená práce byla tematicky zaměřená na analýzu role populací makrofágů v rozvoji zánětlivé odpovědi produkcí cytokinů, která je způsobena bakterií Actinobacillus pleuropneumoniae. Tento patogen vyvolává onemocnění dýchacích cest prasat, které způsobuje ekonomicky významné zhoršení zdravotního stavu chovaných zvířat. Dr. Jarošová k tomu dodává: „Jsem ráda, že jsem mohla alespoň trochu přispět k poznání mechanismů tohoto onemocnění, což může vést ke zlepšení terapeutických nebo preventivních opatření“.
Gratulujeme a přejeme hodně zdaru v další práci.