Covid Quick Test 570 E1616409979801

Na VÚVeL začalo testování zaměstnanců na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2

Téměř 300 zaměstnanců VÚVeL bude dle nařízení vlády od 9. 3. 2021 testováno.

Ústav zajistil dostatečné množství samotestovacích sad na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2. Testy byly vybrány ze seznamu testovacích sad doporučených Ministerstvem zdravotnictví ČR. Vedení  ústavu vydalo přesné instrukce jak bude testování organizováno. Je zajištěno dostatečné množství testů a všichni zaměstnanci budou před použitím řádně proškoleni.

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
Hudcova 296/70
621 00 Brno
Česká republika

MVDr. Martin ŠANDA
PR Manager
Mob:+420 775 405 497
E-mail: sanda@vri.cz