Věda na Výzkumném ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. trochu jinak

Věda na Výzkumném ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. trochu jinak a v pojetí času bylo motivem celorepublikového vědecko-popularizačního programu Noc vědců. Ta proběhla v pátek 24. září 2021.

I letošní akce byla ovlivněna pandemií a částečně přesunuta do online prostoru. Možnost nahlédnout do inspirujícího prostředí vědy českých vědců tak získali i zájemci z domova. Vědci z VÚVeL si letos připravili dva originální vstupy, které demonstrovali jak online, tak osobně v prostorách fakulty chemické VUT v Brně. Pojďme si je představit.

JAK NA STÁŘÍ RYB? - znělo téma v rámci expozice, kde se mohli návštěvníci mj. seznámit s  určováním věku ryb dle struktury šupin. Expozici připravili a realizovali vědečtí pracovníci z výzkumné skupiny Choroby ryb pod vedením Dr. Ľubomíra Pojezdala. Tato skupina se dlouhodobě zabývá diagnostickou a výzkumnou činností v oblasti virů patogenních pro ryby a nově se objevujících nákaz s potenciálem ohrozit zdraví a tuzemskou produkci ryb.

A protože letošním spojovacím tématem celé Noci vědcům byl „čas“, doc. Ivan Rychlík připravil online přednášku s názvem ČAS JAKO FAKTOR OVLIVŇUJÍCÍ ROZVOJ NEJEN STŘEVNÍ MIKROFLÓRY DRŮBEŽE - JE MOŽNÉ S TÍM NESOUHLASIT? V průběhu audiovizuální nahrávky uvidíte a uslyšíte, jak lze pozitivně ovlivňovat střevní mikroflóru drůbeže a člověka. Baktérie s pozitivním účinkem na zdraví lze získat v laboratořích a pak z nich připravovat definované probiotické směsi. A proč je to důležité? „Protože místo antibiotik můžete používat probiotika. Navíc na podobném přístupu lze připravit nové typy probiotik pro drůbež  i pro lidi“, říká doc. Rychlík, vedoucí Oddělení mikrobiologie a antimikrobiální rezistence.

„Těší mě, že se podařilo připravit originální expozice, které prezentují naše výzkumné aktivity a dovedou je poutavě představit široké veřejnosti, což je v konečném důsledku cílem celého programu Noc vědců.“, říká Martin Faldyna, ředitel VÚVeL. Toto potvrzuje velký zájem návštěvníků u expozice ústavu a podobný počet zhlédnutí videonahrávky, které je stále přístupná na stránkách akce: https://www.nocvedcu.cz/udalost/3474-cas-jako-faktor-ovlivnujici-rozvoj-nejen-strevni-mikroflory-drubeze.

Dr. Faldyna dále dodává: „Popularizace vědy a představování svých vědeckých výsledků je jednou z klíčových aktivit ústavu s cílem informovat veřejnost o potřebnosti vědeckého pokroku pro udržitelnou produkci kvalitních nezávadných potravin.

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
Hudcova 296/70
621 00 Brno
Česká republika

MVDr. Martin ŠANDA
PR Manager
Mob:+420 775 405 497
E-mail: sanda@vri.cz