DSC01570 1 1080x380

Věda na Výzkumném ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. trochu jinak

Věda na Výzkumném ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. trochu jinak a v pojetí času bylo motivem celorepublikového vědecko-popularizačního programu Noc vědců. Ta proběhla v pátek 24. září 2021.

I letošní akce byla ovlivněna pandemií a částečně přesunuta do online prostoru. Možnost nahlédnout do inspirujícího prostředí vědy českých vědců tak získali i zájemci z domova. Vědci z VÚVeL si letos připravili dva originální vstupy, které demonstrovali jak online, tak osobně v prostorách fakulty chemické VUT v Brně. Pojďme si je představit.

JAK NA STÁŘÍ RYB? - znělo téma v rámci expozice, kde se mohli návštěvníci mj. seznámit s  určováním věku ryb dle struktury šupin. Expozici připravili a realizovali vědečtí pracovníci z výzkumné skupiny Choroby ryb pod vedením Dr. Ľubomíra Pojezdala. Tato skupina se dlouhodobě zabývá diagnostickou a výzkumnou činností v oblasti virů patogenních pro ryby a nově se objevujících nákaz s potenciálem ohrozit zdraví a tuzemskou produkci ryb.

A protože letošním spojovacím tématem celé Noci vědcům byl „čas“, doc. Ivan Rychlík připravil online přednášku s názvem ČAS JAKO FAKTOR OVLIVŇUJÍCÍ ROZVOJ NEJEN STŘEVNÍ MIKROFLÓRY DRŮBEŽE - JE MOŽNÉ S TÍM NESOUHLASIT? V průběhu audiovizuální nahrávky uvidíte a uslyšíte, jak lze pozitivně ovlivňovat střevní mikroflóru drůbeže a člověka. Baktérie s pozitivním účinkem na zdraví lze získat v laboratořích a pak z nich připravovat definované probiotické směsi. A proč je to důležité? „Protože místo antibiotik můžete používat probiotika. Navíc na podobném přístupu lze připravit nové typy probiotik pro drůbež  i pro lidi“, říká doc. Rychlík, vedoucí Oddělení mikrobiologie a antimikrobiální rezistence.

„Těší mě, že se podařilo připravit originální expozice, které prezentují naše výzkumné aktivity a dovedou je poutavě představit široké veřejnosti, což je v konečném důsledku cílem celého programu Noc vědců.“, říká Martin Faldyna, ředitel VÚVeL. Toto potvrzuje velký zájem návštěvníků u expozice ústavu a podobný počet zhlédnutí videonahrávky, které je stále přístupná na stránkách akce: https://www.nocvedcu.cz/udalost/3474-cas-jako-faktor-ovlivnujici-rozvoj-nejen-strevni-mikroflory-drubeze.

Dr. Faldyna dále dodává: „Popularizace vědy a představování svých vědeckých výsledků je jednou z klíčových aktivit ústavu s cílem informovat veřejnost o potřebnosti vědeckého pokroku pro udržitelnou produkci kvalitních nezávadných potravin.

DSC01602 720x380
DSC01593 720x380
DSC01592 720x380
DSC01572 720x380
DSC01553 720x380
DSC01496 720x380
DSC01501 720x380
DSC01511 720x380

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
Hudcova 296/70
621 00 Brno
Česká republika

MVDr. Martin ŠANDA
PR Manager
Mob:+420 775 405 497
E-mail: sanda@vri.cz