Vitez Mendel Quiz

Vítězka Mendel Quiz si k návštěvě vybrala náš ústav

Loňský rok rok se nesl v duchu 200. narozenin Gregora Johana Mendela a tým #brnoregion využil tuto příležitost k představení prostřednictvím iniciativy Mendel qiuz ukázat prstem na Brno a zvýšit povědomí o našem regionu v zahraničí – především u mladých vědců v oborech life-sciences. https://www.mendelquiz.com/
Cílem bylo dostat do Brna jednoho z těchto mladých vědců a dopřát mu opravdový kontakt s místním prostředím. Výzkumný ústav veterinárního lékařství v. v. i. se do této akce zapojil a stal se tak vybranou destinací pro vítězku. Vítězkou se stala paní Dr. Emanuele Gustani Buss, která má Ph.D. v oboru Evolutionary Genetics and Molecular Biology a pracuje jako Postdoctoral Research Associate na univerzitě v Lovani v Belgii a jejím přáním bylo navštívit právě naše pracoviště.

Na VÚVeL přivítali paní Dr. Gustani Buss kolegyně a kolegové z oddělení Genetiky a reprodukčních biotechnologií. Prof. MVDr. Jiří Rubeš CSc. jí seznámil s historií a přítomností ústavu a některými projekty, souvisejícími s jejím výzkumným zaměřením. Přímo na oddělení ji přivítaly pracovnice RNDr. Petra Musilová Ph.D., Mgr. Miluše Vozdová, Ph.D., RNDr. Svatava Kubíčková , Mgr. Halina Černohorská, které mimo jiné prezentovaly spolupráci na výzkumu s brazilským partnery na chromozomální identifikaci brazilského jelena Mazamy červeného (Mazama americana), což návštěvu příjemně překvapilo. Vzhledem k zaměření jejího postdoktorandského studia jí pracovnice oddělní dále seznámily s prováděnými postupy cytogenetického vyšetření u savců a např. využití studia chromozomů pro identifikaci poruch chromozomální evoluce.

Díky patří organizátorům a týmu #brnoregion za možnost ústavu se zapojit do této mezinárodní kampaně a ukázat tak své výzkumné výsledky v kontextu Jihomoravského kraje.

Kolaz Itezka Mendel Quiz 262x200