logo

VÚVeL a CHARITA

Zimní měsíce jsou pro lidi bez domova obdobím velmi kritickým. Ve spolupráci s Diecézní Charitou Brno vznikl nápad uspořádat pro lidi na ulici sbírku s názvem

Ponožky pro lidi bez domova“. Během dvou měsíců zaměstnanci zaplnili dvě palety kvalitními dary - oblečení, stany, tašky...

Ústav navštívil Mgr. Petr Šimon, DiS., vedoucí služeb pro lidi bez domova z Diecézní charity Brno - Služby Brno a podle jeho slov byla sbírka velmi přínosná a řada lidí bez domova tak mohla přečkat zimu v teple a důstojně. Dohodli jsme se, že budeme ve spolupráci pokračovat a sbírku nyní zaměříme na podporu potravinové banky Charity. Věnované trvanlivé potraviny pak budou pak distribuovány především uprchlíkům z válkou postižené Ukrajiny.

Na Výzkumném ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. se „dělá“ věda na vysoké úrovni, ale kromě toho dokáží zaměstnanci také velkoryse a ochotně pomáhat druhým. A proto jim patří dík a velký obdiv!

Na fotografii: Mgr. Petr Šimon, DiS., vedoucí služeb pro lidi bez domova z Diecézní charity Brno/vlevo/ a ředitel VÚVeL MVDr. Martin Faldyna, Ph.D.

Charita2 307x200

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
Hudcova 296/70
621 00 Brno
Česká republika

MVDr. Martin ŠANDA
PR Manager
Mob:+420 775 405 497
E-mail: sanda@vri.cz