Ssuis Vuvel Acad Uvdoni 1080x380

VÚVeL Academy 11. 5. 2023 – Streptococcus suis a jeho výskyt v chovech prasat v ČR

V zaplněném přednáškovém sále v hlavní budově Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. proběhl další seminář z přednáškového cyklu VÚVeL ACADEMY, věnovaný tentokrát prasečímu infekčnímu agens Streptococcus suis. Jedná se o původce celkových septických onemocnění prasat, projevující se mj. otokem kloubů a zánětem mozkových blan.
Byly probrány otázky jak úzce odborné, např. aspekty diverzity kmenů (dr. Natálie Kralová), tak problematika citlivosti k různým antimikrobikům a rezistencí (dr. Monika Zouharová, dr. Kateřina Nedbalcová), tak praktická řešení, možnosti individuální léčby, předcházení onemocnění vakcinacemi (dr. Ján Matiašovic) a také praktická řešení na úrovni chovu – vlivy prostředí a opatření managementu (dr. Marek Žižlavský).
Nejčastěji onemocní selata 2 až 4 týdny po odstavu. Zdrojem infekcí pro selata jsou prasnice, jež jsou permanentními nositelkami Streptococcus suis a jejichž mateřské mléko obsahuje protilátky proti tomuto původci. Odolnější jsou tak selata, která získala více kolostra po porodu. Po odstavu odezní ochranné účinky získaných protilátek a při oslabení selata podlehnou infekci usazené na sliznicích.
Dočasným řešením je tzv. SPF chov, tj. takový, ve kterém nejsou dané patogeny přítomny. Jeho zavedení a především udržení beznákazového stavu pomocí biobezpečnostních opatření je náročné jak finančně, tak organizačně. Řešením není ani metafylaktické podávání antimikrobik, které nezabrání po vysazení znovu vzplanutí infekce.
V současnosti neexistuje komerční vakcína. Částečně mohou pomoci autogenní vakcíny na úrovni jednoho chovu (S. suis má mnoho sérovarů, které navzájem nevyvolávají imunitní odpověď). Na základě podpory MZe z grantu NAZV QK1810193 výzkumníci VÚVeL pracovali na vývoji a ověření prozatím pouze experimentální vakcíny, která byla zaměřena proti sérotypu 2. Na tento výzkum navazuje další vývoj vakcíny pro komerční použití ve spolupráci se společností Sevaron s.r.o., podpořený grantem TAČR TN02000017, která by měla být účinná vůči S. suis jako celku.

Vuvel Acad Kolaz Veb 346x176

Jan Bernardy, Soňa Šlosárková
jan.bernardy@vri.cz