Vuvel Academy

VÚVeL Academy 14. 6. 2023 – Zdraví, nemoci a imunita našich ryb

Ve Výzkumném ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. proběhl poslední jarní seminář z přednáškového cyklu VÚVeL ACADEMY, tentokrát věnovaný problematice ryb. Dominantně na něm byly přednášeny poznatky získané řešením letos končícího projektu „Udržitelná produkce zdravých ryb v různých akvakulturních systémech PROFISH“, který je pod registračním číslem CZ.02.1.01/0.0./0.0./16_2019/0000869 financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci operačního programu Věda, výzkum a vzdělávání MŠMT.

Byly probrány otázky vysoce odborné, jako jsou funkce imunitního systému ryb a odlišnosti nespecifické, ale zejména specifické imunity ryb (dr. M. Faldyna), rozdíly ve vrozené imunitní odpovědi kapřích plemen s různou citlivostí vůči Koi herpesviróze (dr. R. Machát), či imunologické testy a jejich možné praktické využití (dr. H. Minářová). Pozornost byla věnována nejnovějším poznatkům vakcinologie sladkovodních ryb (dr. L. Pojezdal) či aktuální nákazové situaci v ČR a změnám v legislativě pro letošní rok (dr. K. Mikulášková).
Přednášky přinesly i praktické výstupy, jako jsou postupy vedoucí k pozitivnímu ovlivnění kvality vody např. prostřednictvím dezinfekčních prostředků (dr. E. Zusková), využitím Caviplasmy (dr. I. Papežíková), nebo možnosti ovlivnění zdraví a prosperity ryb podáváním rostlinných imunostimulantů, či probiotik a dalších biologicky aktivních látek (dr. V. Piačková, dr. L. Všetičková). Účastníkům byl přednesena i perlička, a to operační postupy u koi kaprů včetně zajímavé fotodokumentace (dr. I. Mikulíková). Na závěr bohatě obsazeného semináře byla pro všechny zúčastněné připravena prohlídka zmodernizovaného pracoviště výzkumné skupiny chorob ryb VÚVeL. Seminář byl uspořádán za podpory ČTPZ.

Kolaz Web 1 265x200

Soňa Šlosárková
sona.slosarkova@vri.cz