Uvodni 720x380

VÚVeL Academy 8. 6. 2023 – Prosperita chovu skotu závisí na odchovu telat a jalovic

V zcela obsazeném přednáškovém sále hlavní budovy Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. proběhl další seminář ze vzdělávacího cyklu VÚVeL ACADEMY, jehož náplní bylo zdraví a prosperita telat dojeného skotu.

První přenáška byla věnována kolostrální imunitě telat, novým požadavkům na výslednou koncentraci protilátek v krvi, faktorům zásadně ovlivňujícím dosaženou pasivní imunitu a současným možnostem kontroly (doc. S. Šlosárková). Následovala velmi obsáhlá prezentace k tepelnému stresu u telat ve spojitosti s jejich výživou a welfare. Podrobně byla probírána zejména otázka potřeby energie telat do 3 týdnů a nad 3 týdny věku a možnostem jejího pokrytí vzhledem k mléčným nápojům různého složení. Byly předloženy postupy odchovu a krmení/napájení zajišťující odpovídající příjem živin/energie v obdobích s rizikem tepelného stresu (Ing. S. Staněk).
Probrány byly dále otázky uplatnění preventivních programů k udržení zdraví při odchovu telat včetně konkrétních příkladů např. u respiračního syndromu telat (dr. L. Borkovec) i efektivních postupů odchovu jalovic (doc. M. Vacek).
Neméně zásadní byla i přednáška věnovaná kryptosporidióze telat (prof. M. Kváč), která představila posluchačům vývojový cyklus daného parazita a z něho vyplývající klinický obraz onemocnění. Mezi zásadní faktory přispívající ke snadné infekci novorozených telat patří nízká infekční dávka, krátký životní cyklus s produkcí velkého množství kryptosporidií, jejich sporulace in situ (na rozdíl od kokcidií) a tím rychlý rozvoj masivní infekce v organismu. Pro řešení kryptosporidiózy je proto klíčové eliminovat výskyt původce zejména striktními hygienickými pravidly, dezinfekcí (účinnou!) a vhodným řízením odchovu.

Kolaz Web 346x175

Soňa Šlosárková
sona.slosarkova@vri.cz