Logo ECBHM

VÚVeL hostí prestižní ECBHM (European College of Bovine Health Management) Residents workshop 2024

Ve dnech 22. 4. - 24. 4. 2024 bude probíhat prestižní ECBHM (European College of Bovine Health Management) Residents workshop 2024, jehož organizace se letos na žádost profesora Dr. Volkera Krömkera, Dip. ECBHM (odborný vedoucí workshopu), ujal VÚVeL ve spolupráci se společnostmi Tekro, spol. s r.o. a BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv a.s. Garantem akce za VÚVeL je doc. MVDr. Soňa Šlosárková, Ph.D.

Hlavní náplní specializované vzdělávací akce je praktické ověření (audit) zdraví především mléčné žlázy stáda dojnic na farmě MVDr. Václava Osičky Doubravský Dvůr v Litovli.

Tento wokshop předchází XXIII. Středoevropskému buiatrickému kongresu konanému v Brně 23. - 27. 4. 2024.