P 20240423 160527 1080x380

VÚVeL hostil ECBHM

ECBHM neboli European College of Bovine Health Management je něco jako „vysoká škola“ řízení zdraví skotu. A 23 mladých veterinárních lékařů - rezidentů ECBHM se sjelo ve dnech 23. - 24. 4. 2024 do Brna na Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. Podnět k organizaci této prestižní akce právě na VÚVeL vznesl profesor dr. Volker Krömker, Dip. ECBHM, z Hochschule Hannover.

Rezidenti ECBHM pod vedením tří špičkových expertů absolvovali „Udder Health Workshop“, vztahující se především ke zdraví vemene krav v podobě auditu modelového chovu. Proto frekventanti workshopu navštívili farmu MVDr. Václava Osičky s 300 dojnicemi, kterou důkladně prohlédli, proměřili a kde sledovali její rutinní provoz s cílem posoudit aktuální stav zdraví vemene a podmínky ho ovlivňující. Podstatné bylo získání co nejvíce informací o celém zdejším procesu výroby syrového mléka. Následující den potom na VÚVeL probíhala jejich expertní práce, tj. vypracování auditu farmy, označení kritických míst a návrhy krátkodobých i dlouhodobých opatření ke zlepšení zdraví vemen ustájených krav. Závěry auditu byly nakonec předneseny vedení a pracovníkům farmy i dalším pozvaným a nechyběla ani diskuze a poděkování za podněty ze strany dr. Osičky.

Kromě odborného programu byli účastníci ředitelem ústavu MVDr. Martinem Faldynou, Ph.D. seznámeni s misí ústavu a jeho činnostmi se zaměřením na zdravotní problematiku skotu. Dr. Faldyna také zdůraznil roli České akademie zemědělských věd, která již 100 let pomáhá definovat směřování aplikovaného výzkumu v agrárním sektoru. Součástí návštěvy Brna byla také komentovaná prohlídka města. Celou akci organizačně a datově zajišťovali pracovníci VÚVeL MVDr. Petr Fleischer, Ph.D. a doc. MVDr. Soňa Šlosárková, Ph.D. a finančně se podíleli na bezproblémovém průběhu kromě VÚVeL firmy Tekro, spol. s r.o. a BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv a.s.

Foto Kongres 346x177