Uvodni Foto 1 720x380

VÚVeL je mezi 4 dlouhodobě nejúspěšnějšími resortními veřejnými výzkumnými institucemi podle počtu účastí v mezinárodních projektech

Stručný pohled na účast resortních veřejných výzkumných institucí v rámcových programech byl zveřejněn na serveru vedavyzkum.cz. Článek s analýzou připravilo Technologické centrum Praha, které je národním informačním a konzultačním centrem pro rámcové programy Evropské unie pro výzkum, vývoj a inovace.

Projekty Rámcových programů EU (RP) slouží primárně k řešení náročných výzkumných či technických problémů na mezinárodní úrovni, kdy je sdruženo dostatečné know-how a  kapacity k jejich řešení. Význam projektů rámcových programů pro české organizace spočívá také v tom, že napomáhají rozvoji mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji a často umožňují i navázání cenných zahraničních kontaktů. Řada organizací, které se do RP úspěšně zapojili, může potvrdit výrazné zviditelnění jejich aktivit v Evropském výzkumném prostoru.

Zmíněný článek se zaměřuje a přehledně popisuje vývoj účastí resortních neakademických veřejných výzkumných institucí (v. v. i.) mezi ně patří i VÚVeL. Článek mj. uvádí

„Do šesti RP v období 1994 až září 2023 úspěšně zasáhly výzkumné týmy z 16 resortních v. v. i. Čtyři výzkumné ústavy se představily dokonce ve všech RP od roku 1994. Jsou to: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. a Státní ústav radiační ochrany, v. v. i.“

Výrazná je také pozice těchto čtyř institucí z pohledu nárokované finanční podpory, která představovala více než 2/3 (68,5 %) celkové finanční podpory z rozpočtu RP v období 1994–09/2023. Z toho nárokovaná finanční podpora VÚVeL ve výši 6,184 mil Euro představuje 26,6 %.

Další zajímavé informace si dočtete přímo v článku zde.

Pro výzkumné organizace, ale i pro průmysl umožňují RP srovnání odborné a technologické úrovně s předními výzkumnými pracovišti EU, případně i s hlavními hráči evropského biotechnologického průmyslu. V současnosti je  VÚVeL zapojen do tří běžících projektů EU:

  • Biorefineries for the valorisation of macroalgal residual biomass and legume processing by-products to obtain new protein value chains for high-value food and feed applications (ALEHOOP);
  • NeoGIANT: The power of grape extracts: antimicrobial and antioxidant properties to prevent the use of antibiotics in farmed animals;
  • New sustainable proteins for food, feed and non-food bio-based applications (Innoprotein)

Dva z nich jsou zaměřeny na ověřování využitelnosti alternativních zdrojů bílkovin pro výživu hospodářských zvířat. Projekt NeoGiant je zaměřen na ověřování využitelnosti směsí polyfenolů jako alternativy k používání antibiotik pro vybrané infikace. Svým zaměřením tak projekty pomáhají naplňovat misi ústavu v oblasti udržitelné živočišné produkce.

Důležitým aspektem pro účast českých subjektů v RP je také napomáhat vrátit do ekonomiky ČR finanční prostředky vynaložené českým státem v rámci příspěvku do unijního rozpočtu.