HR Uvodni

VÚVeL obdržel ocenění HR Excellence in Research Award (HR Award)

HR AwardVÚVeL získal prestižní ocenění  HR Award, které dokladuje nejen správný přístup k lidským zdrojům, ale také kvalitní pracovní podmínky, profesní rozvoj a transparentní postup při přijímání nových výzkumných i nevědeckých pracovníků. Tato cena činí VÚVeL atraktivním i v kontextu světového výzkumu.

Ocenění HR Award uděluje Evropská komise výzkumným institucím, které implementují strategii HRS4R (The Human Resource Strategy for Researchers). Ta vychází z principů zakotvených v Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků. Jedná se o doporučení Evropské komise č. 2005/251/ES, které zavazuje výzkumné instituce k vytváření kvalitních pracovních podmínek, profesnímu rozvoji a transparentním postupům při přijímání výzkumných i nevědeckých pracovníků.

Hlavním posláním HR Award je přispět ke zlepšení prostředí pro vědecké a administrativní  pracovníky. „Snažíme se tuto iniciativu pojímat šířeji, pro podporu této myšlenky jsme na ústavu zrealizovali dotazníkové šetření, zorganizovali několik setkání se zaměstnanci, kde jsme toto téma přiblížili. Je naším zájmem, aby prostředí na VÚVeL bylo atraktivní, příjemné a motivující pro všechny zaměstnance“ uvádí Ing. Jiří Kolísek, koordinátor HR Award.

HR award 1  HR award 2

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
Hudcova 296/70
621 00 Brno
Česká republika