Logo Bio based Industries

VÚVeL se stal přidruženým členem BIC

BIC, nebo-li Bio-based Industries Consortium, je nezisková organizace založená v roce 2013 v Bruselu za účelem propojení a posílení sektoru průmyslu založeného na biotechnologiích. Přidruženými členy konsorcia jsou také instituce výzkumné nebo akademické.

Členové konsorcia svým zaměřením pokrývají celý hodnotový řetězec od primární produkce až po její tržní uplatnění. Jsou aktivní v různých odvětvích – od zemědělství, akvakultury, lesnictví a potravinářství, přes materiálovou produkci a technologii až po nakládání s odpady a jejich zpracování. Více na https://biconsortium.eu/