Krava 1080x380

MEZINÁRODNÍ DEN ZVÍŘAT na VÚVeL

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. si dnes, na svátek patrona zvířat sv. Františka z Assisi připomíná MEZINÁRODNÍ DEN ZVÍŘAT.

Náš vztah ke zvířatům dobře vyjadřuje, kromě jiného, aktivní podíl na globálním konceptu One Health (Jedno zdraví) jedná se o mezinárodní interdisciplinární spolupráci pro dosažení optimálního zdraví člověka, zvířat a životního prostředí. Lidé, zvířata a životní prostředí společně tvoří jednu triádu zdraví.

VÚVeL se k této misi hlásí svou orientací na výzkum a vývoj v oblastech jako jsou antibiotická rezistence, diagnostika infekčních i neinfekčních nemocí zvířat, možnosti terapie a prevence. Své aktivity také zaměřuje na onemocnění přenosná ze zvířat na lidi (zoonózy) v biologickém materiálu, potravinách a prostředí.

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
Hudcova 296/70
621 00 Brno
Česká republika

MVDr. Martin ŠANDA
PR Manager
Mob:+420 775 405 497
E-mail: sanda@vri.cz