Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele / ředitelky

Rada Instituce Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. (dále VÚVeL), vyhlašuje v souladu s ustanovením § 18 odst. 2, písm. h) zákona 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na obsazení funkce ředitele / ředitelky Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i., Hudcova 296/70, Brno.

Ředitel / ředitelka

S přiloženými povinnými náležitostni přihlášky je nutné zaslat i vyplněné Čestné prohlášení.

Příloha 1 – Čestné prohlášení

Přihlášky v uzavřené obálce označené „Výběrové řízení na ředitele VÚVeL – neotevírat“
doručte nejpozději do pondělí 7. 9. 2020, do 15:00 hod na adresu VÚVeL Brno (viz kontaktní osoba v inzerátu).