Letecky vuvel

Výroční zpráva ústavu za rok 2021 zveřejněna

Rada instituce Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. v souladu se zákonem 341/2005 Sb. o veřejných výzkumných institucích schválila na konci června Výroční zprávu za rok 2021. Výroční zpráva a z ní odvozená ročenka obsahuje nejen všechny důležité údaje o instituci a přehled řešených projektů a dosažených výsledků, ale také zajímavosti ze života ústavu a jeho zaměstnanců. I přes pokračující omezení kvůli epidemiologické situaci dosáhl ústav velkého počtu kvalitních výstupů – vědeckých i aplikovaných.

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
Hudcova 296/70
621 00 Brno
Česká republika

MVDr. Martin Šanda
PR Manager
tel.: +420 771123070
e-mail: martin.sanda@vri.cz