Výroční zpráva

Výroční zpráva ústavu za rok 2022 zveřejněna

Stejně jako v předchozích letech, i letos na konci června Rada instituce Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. v souladu se zákonem 341/2005 Sb. o veřejných výzkumných institucích schválila Výroční zprávu za rok 2022. Výroční zpráva popisuje všechno důležité, co se na ústavu v roce 2022 odehrálo zejména v oblasti vědecké. Obsahuje např.přehled řešených projektů a dosažených publikačních i aplikovaných výsledků, které jsou v souladu s naplňováním základního poslání ústavu – vědeckou činností přispívat k udržitelnému rozvoji živočišné výroby a zdraví zvířat s přihlédnutím k tlaku na zlepšování životních podmínek zvířat a racionalizaci spotřeby antimikrobik. Zpráva také sumarizuje činnost Rady instituce a Dozorčí rady a obsahuje výrok auditora. Přestože krizi spojenou s epidemií COVID-19 vystřídala krize válečná a energetická, je možné zpětně konstatovat, že rok 2022 byl pro ústav přiměřeně úspěšný a je potřeba poděkovat všem, kteří k tomu přispěli.

Martin Faldyna