Projekty

Název:FIT (Farmakologie, Imunoterapie, nanoToxikologie)
Číslo:EF15_003/0000495
Řešitel:PharmDr. Josef MAŠEK, Ph.D.
Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2016
Doba řešení do:2021
Příjemce:
Spolupříjemce:
CEP:https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=EF15_003%2F0000495
Popis:Cíle jsou: Vytvořit robustní instrumentální základnu pro in vivo zobrazování biokompatibilních nanočástic k poznání a pochopení biodistribuční dynamiky v různých místech organismu Vytvořit robustní instrumentální základnu pro vyhodnocení nanotoxikologických a imunologických aspektů Vytvořit robustní instrumentální základnu pro charakterizaci biokompatibilních nanočásticfff