Projekty

Název:Kontrola vstupu do anafáze během časného vývoje
Číslo:GA20-25850S
Řešitel:doc. MVDr. Martin ANGER, CSc.
Poskytovatel:Grantová agentura České republiky (GA ČR)
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2020
Doba řešení do:2022
Příjemce:
Spolupříjemce:
CEP:https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=GA20-25850S
Popis:Anafázi podporující komplex (APC/C) je ubiquitin ligáza, která se aktivuje po vstupu buňky do mitózy aktivátorem CDC20 a v průběhu anafáze je odpovědná za odstranění mnoha proteinů, které se podílí na předchozí metafázi. Z těchto důvodů je přestup mezi metafází a anafází jednosměrný a APC/C musí být aktivováno pouze po správném sestavení dělícího vřeténka a napojení všech chromozomů. V našem projektu se chceme zaměřit na prostudování regulace aktivity APC/C v meióze a také v průběhu prvních mitóz po oplození. Zejména chceme objasnit jakým způsobem je kvantita signálu Kontrolního Bodu Sestavení Dělícího Vřeténka transformována do aktivity APC/C, jestli se jeho kontroly účastní i Separáza a jestli není množství proteinů důležitých pro kontrolu APC/C ovlivněno absencí transkripce během této části vývoje. Jako modelového systému chceme použít myší a bovinní oocyty a embrya a získat tak poznatky relevantní k vývoji člověka. Výsledky získané v průběhu řešení projektu přispějí k pochopení příčin aneuploidie, která vede často k ukončení vývoje nebo k závažným vývojovým poruchám.