Projekty

Název:Využití molekulární cytogenetiky v evolučních a taxonomických studiích u Cervidae
Číslo:GC20-22517J
Řešitel:Mgr. Miluše VOZDOVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:Grantová agentura České republiky (GA ČR)
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2020
Doba řešení do:2021
Příjemce:
Spolupříjemce:
CEP:https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=GC20-22517J
Popis:Čeleď Cervidae (jelenovití) sdružuje druhy s rostoucím ekonomickým potenciálem a ohrožené druhy. Karyotypy a fylogenetická pozice řady druhů jelenovitých jsou dosud nejasné kvůli nedostatku detailních vědeckých informací. Rozsáhlá variabilita počtu (2n=6-70) a struktury chromosomů činí tuto čeleď vhodnou pro studium evoluce založené na mezidruhových molekulárně cytogenetických srovnáních. V tomto projektu plánujeme provést komparativní analýzu širokého spektra druhů, zaměřenou především na málo prostudované druhy, včetně rodu Mazama a jeho cytotypů. Budou stanoveny karyotypové rozdíly a jejich vliv na produkci aneuploidních spermií a reprodukční izolaci, identifikovány intrachromosomové přestavby chromosomu X a srovnány sekvence a chromosomální pozice satelitních DNA u různých druhů Jelenovitých. Za tímto účelem budou v laboratoři VUVeL připraveny FISH sondy pro celé chromosomy a jejich části, BAC a satelitní sondy. Získaná data budou využita ke zpřesnění taxonomické klasifikace a přehodnocení fylogenetických vztahů v rámci Cervidae.