Projekty

Název:Virus reprodukčního a respiračního syndromu prasat (PRRSV) pozměňuje vývoj thymocytů a repertoár T lymfocytů
Číslo:GA20-03282S
Řešitel:prof. MVDr. Miroslav TOMAN, CSc.
Poskytovatel:Grantová agentura České republiky (GA ČR)
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2020
Doba řešení do:2022
Příjemce:
Spolupříjemce:
CEP:https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=GA20-03282S
Popis:PRRSV je významnou hrozbou pro celosvětovou produkci vepřového masa, protože způsobuje pandemii a předchozí výzkum stále neodhalil přesné příčiny patologie, která umožňuje viru přežívat v mladých selatech. Tento projekt navrhuje ověřit náš předpoklad, že PRRSV infikuje antigen prezentující buňky v brzlíku, které hrají kritickou roli ve vývoji T buněk během selekce jejich tolerujícího repertoáru. Alternativně může PRRSV přímo ovlivňovat samotné vyvíjející se T buňky a modifikovat repertoár jejich T buněčných receptorů. Výsledkem je změna v repertoáru thymocytů, kdy jsou PRRSV-specifické T buňky eliminovány, což způsobuje jejich absenci v periférii. Tato ''mezera'' v repertoáru T buněk umožňuje tolerovat PPRSV antigeny jako tělu vlastní, takže specifická imunitní odpověď proti viru neexistuje. Bez korespondujících T buněk je selekce B buněk schopných produkovat vysoko afinitní neutralizující protilátky znemožněna, stejně jako produkce cytotoxických T buněk. Tato strategie PRRSV může objasnit důvod pozorované imunitní dysregulace u této infekce, která není stále uspokojivě vysvětlena.