Projekty

Název:Biofyzikální charakterizace guaninových kvadruplexů v RNA genomu viru klíšťové encefalitidy a objasnění jejich role v replikačním cyklu viru
Číslo:GA20-20229S
Řešitel:RNDr. Luděk EYER, Ph.D.
Poskytovatel:Grantová agentura České republiky (GA ČR)
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2020
Doba řešení do:2022
Příjemce:
Spolupříjemce:
CEP:https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=GA20-20229S
Popis:Guaninové kvadruplexy (G4) představují strukturně velmi širokou skupinu neobvyklých uspořádání nukleových kyselin. V poslední době byla potvrzena jejich přítomnost in vivo a též objasněny některé jejich buněčné role. Ve srovnání s DNA jsou kvadruplexy RNA výrazně stabilnější, což zvyšuje pravděpodobnost jejich vzniku in vivo a zapojení do buněčných procesů. RNA kvadruplexy byly popsány též u některých RNA virů, např. retrovirů a flavivirů. Skupina Flaviviridae zahrnuje viry s jednořetězcovým RNA genomem, které jsou obvykle zodpovědné za vážné neurální infekce, např. virus klíšťové encefalitidy (TBEV). V rámci projektu identifikujeme a charakterizujeme, s využitím biofyzikálních technik, guaninové kvadruplexy v genomu viru TBEV. Následným studiem vlivu kvadruplex-specifických mutant a nízkomolekulárních ligandů a přímou vizualizací kvadruplexů v genomu TBEV napomůžeme objasnění role kvadruplexů v replikačním cyklu viru. Získaná data rozšíří znalosti patogeneze TBEV a mohou též naznačit nové strategie terapie infekcí TBEV.