Projekty

Název:Výzkum imunoprofylaxe klíšťové encefalitidy psů.
Číslo:FV40076
Řešitel:RNDr. Jiří SALÁT, Ph.D.
Poskytovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2019
Doba řešení do:2022
Příjemce:
Spolupříjemce:
CEP:https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=FV40076
Popis:Cílem řešení projektu je výzkum imunoprofylaxe psů proti klíšťové encefalitidě. Psi jsou jedním z druhů zvířat, kteří mohou klíšťovou encefalitidou onemocnět. Onemocnění u psů může mít i smrtelné důsledky. Cílem projektu je vyvinout vakcínu proti klíšťové encefalitidě u psů, která by byla neškodná a chránila vakcinované psy proti tomuto onemocnění. Vakcína by byla použitelná zejména pro psy vyskytující se v přírodních podmínkách. Tedy pro lovecké psy, služební psy, psy venčících se v parku a pod. Vakcinací psů bude zabráněno jejím onemocněním klíšťovou encefalitidou, což přinese nejen ekonomické dopady, ale bude mít i kladný celospolečenský vliv.