Projekty

Název:Vývoj probiotického přípravku pro pacienty s poruchou funkcí ledvin
Číslo:FV40254
Řešitel:MVDr. Martin FALDYNA, Ph.D.
Poskytovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2019
Doba řešení do:2021
Příjemce:
Spolupříjemce:
CEP:https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=FV40254
Popis:Cílem projektu je do konce roku 2021 vyvinout nový probiotický doplněk stravy, popř. potravinu pro zvláštní účely dle legislativního výkladu MZ, založenou na zpracování stabilizovaných probiotických kultur odbourávajících uremické toxiny, určený k dlouhodobé doplňkové suplementaci pacientů trpících renálním selháním nebo insuficiencí. Výsledek projektu přinese zcela nový bezpečný způsob doplnění léčby onemocnění ledvin novou moderní cestou, která výrazně sníží zátěž ledvin a umožní udržet vysoký životní komfort pacienta. Výsledek projektu umožní výrobu inovativního preparátu s vysokou přidanou hodnotou a poměrně vysokým exportním potenciálem.