Projekty

Název:Využití fágů jako účinné složky hydrogelů
Číslo:FV40409
Řešitel:MVDr. Martin FALDYNA, Ph.D.
Poskytovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2019
Doba řešení do:2021
Příjemce:
Spolupříjemce:
CEP:https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=FV40409
Popis:Cílem projektu je příprava krycích hydrogelů, obsahujících bakteriofágy jako specifické agens proti patogenním kmenům mikrobů, které způsobují závažná infekční onemocnění. Vzhledem k tomu, že významným mikrobiálním patogenem při běžných poraněních a především u dlouhodobých ran obecně jsou bakteriální druhy rodu Staphylococcus, navrhujeme využít polyvalentní bakteriofág, který je schopný Staphylococcus lyzovat, právě k prevenci kontaminace a přetrvávající infekce. Využití hydrogelu jako nosiče, obsahujícího specifického bakteriofága k léčbě bakteriální infekce poraněné kůže představuje bezpečnou alternativu k dosud používaným postupům. V případě dosažení významných výsledků bude tento systém použitelný i v jiných modelech, které se používají ke krytí a terapii ran a k ošetření pokožky obecně. Hydrogelové materiály stály u zrodu moderní terapie vlhkého hojení ran, která byla významným posunem od tradičního suchého hojení ran obecně. Bylo prokázáno, že vlhké prostředí v ráně vytváří příznivější podmínky pro proces hojení nejen z pohledu redukce doby léčby, ale i z pohledu menší bolestivosti a následné tvorby jizev.