Projekty

Název:Genetický základ klinického obrazu a závažnosti klíšťové encefalitidy
Číslo:NV19-05-00457
Řešitel:doc. RNDr. Daniel RŮŽEK, Ph.D.
Poskytovatel:Ministerstvo zdravotnictví (MZ)
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2019
Doba řešení do:2022
Příjemce:
Spolupříjemce:
CEP:https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=NV19-05-00457
Popis:Klíšťová encefalitida (KE) je v České republice nejvýznamnější virovou neuroinfekcí člověka. Klinický průběh KE může být různě závažný – od lehkého horečnatého či chřipkovitého onemocnění, přes meningitidy, či vážné a potenciálně smrtelné meningoencefalitidy nebo encefalomyelitidy. Hlavním cílem tohoto kolaborativního biomedicínského projektu je identifikace genetických faktorů, které ovlivňují závažnost KE u pacientů v ČR a určit vztah různých klinických forem KE k expresi specifických biomarkerů přítomných v séru a mozkomíšním moku. Úloha určitého genotypu bude následně studována detailněji s využitím animálních modelů KE. Předkládaná genetická, imunologická a biochemická studie odhalí nové poznatky o biologických mechanismech zapojených v patogenezi KE a po doplnění o klinická data přinese nové možnosti a nástroje, jak zhodnotit prognózu u konkrétního pacienta a zvolit podle toho vhodný terapeutický režim.