Projekty

Název:Potravinářský produkt každodenní spotřeby s hepatoprotektivním účinkem
Číslo:FW01010170
Řešitel:MVDr. Martin FALDYNA, Ph.D.
Poskytovatel:Technologická agentura České republiky (TA ČR)
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2020
Doba řešení do:2022
Příjemce:
Spolupříjemce:
CEP:https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=FW01010170
Popis:Projekt si dává za cíl vyvinout do konce roku 2022 nový probiotický doplněk stravy, případně potravinu pro zvláštní účely dle legislativního výkladu MZ, který bude založen na zpracování stabilizovaných probiotických kultur schopných odbourávat endogenní i exogenní toxiny, které jsou metabolizovány v játrech. Tento produkt bude určený k dlouhodobé doplňkové suplementaci pacientů trpících jaterní nedostateční nebo chronickým či akutním jaterním selháním. Výsledek projektu přinese inovativní a bezpečný způsob doplnění léčby onemocnění jater novou moderní cestou.